HISTORIKK – Nordian AS

HISTORIKK – Nordian AS

Nordian har sine røtter tilbake til Statens Trafikkflygerskole (STFS) som ble opprettet i 1988 for å demme opp for avgangen av flygere fra Luftforsvaret. Skolen utdannet trafikkflygere for direkte ansettelse som styrmenn i tung luftfart. STFS utviklet seg også til å bli et kompetansesenter med flere luftfartsrelaterte kurstilbud til skoler og flyselskap.

Stortinget vedtok etter fem års drift å legge ned STFS, på tross av massiv motstand fra luftfartsmiljøet. Bakgrunnen for nedleggelsen var en total svikt i etterspørselen etter flygere i Europa, samt at SAS som følge av dette sa opp sin samarbeidsavtale med skolen.

Det sterke engasjementet fra luftfartmiljøet var medvirkende til at Stortinget i mai 1994 vedtok å opprette et mindre kompetansesenter i regi av Luftfartsverket (i dag Avinor). Senteret var forutsatt å skulle videreføre deler av den aktiviteten som hadde vært drevet ved STFS, samt vedlikeholde dokumentasjon og læremidler fra skolen. Kompetansesenteret fikk en meget god utvikling med en stadig økende mengde konsulentoppdrag, kurstilbud og opplæringstjenester.

I 1997 ble senteret innlemmet i Nordic Aviation Resources (NAR) som var et av Avinors datterselskaper. Fra å være et konsulentselskap i 1997 utviklet NAR seg i løpet av få år til å bli et flyselskap med ansvar for drift av Avinors kontrollfly og til å bli en fullverdig flyskole for utdanning av trafikkflygere. Etter at Luftfartsverket ble omdannet til aksjeselskap i 2002, ønsket Avinor å selge seg ned i NAR, og i denne prosessen ble flyselskapet nedlagt og flyskolevirksomheten solgt. Det opprinelige Kompetansesenteret ble i 2003 re-etablert og omdannet til et selvstendig aksjeselskap under navnet Nordian AS.

Nordian har fokusert på utvikling av læremidler og treningssystemer og er i dag blant de ledende i Europa på dette området.